Upozornění: tyto stránky používají cookies. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte.

Klasická nanovlákna

Klasická nanovlákna nabízejí jedinečné fyzikální, mechanické a elektrické vlastnosti, které jsou spojené s jejich velmi vysokým měrným povrchem, vysokou porozitou a malou velikostí pórů. Průměr klasických nanovláken se pohybuje v rozsahu desítek až stovek nanometrů. Unikátní vlastnosti související právě s jejich strukturou nabízí netušené možnosti pro jejich využití v mnoha oblastech aplikací - od medicíny, informačních technologií, spotřební zboží až po hi-tech odvětví.
Klasická nanovlákna s homogenní strukturou jsou připravována pomocí technologie Elektrostatického zvlákňování z polymerních roztoků (viz TECHNOLOGIE). Nanopharma, a.s. je schopna dodávat nanovlákenné vrstvy v objemech určených jak pro výzkum a vývoj, tak i pro malo- a velkosériovou výrobu.

 

APLIKACE
• Medicína - dermatologie, regenerativní medicína - tkáňové inženýrství, bariérové textilie (roušky), apod.
• Průmysl – filtrace, izolační materiály, bateriové separátory, funkční vrstvy do oděvů, apod.

MATERIÁLY
Polyvinylacohol (PVA), Polycaprolacton (PCL), Polyhydroxibutyrate (PHB), Polylactide (PLA), Poly(L-lactide) (PLLA), Poly(D-lactide) (PDLA), Poly(D,L-lactide-co-glycolide) (PLGA), Polyethylenoxid (PEO), Poly(L-lactide-co-caprolactone-co-glycolide) (PLCG), Poly(DL-lactide-co-caprolactone) (PDLC), Polydioxanone (PDO), Polyamid (PAD), Polyacrylnitril (PAN), Polyurethane (PUR), Polyvinylpyrrolidone (PVP), Polyvinybutyral (PVB), Polyimide (PID), Sodium alginát, Elastin, Collagen, Zein, Hyaluronic acid, Celulose acetate, Gelatin.


koaxialni nanovlakna 1

 

klasicka nanovlakna 2 

Koaxiální nanovlákna

Koaxiální nanovlákna která mají strukturu jádro/plášť jsou připravována metodou koaxiálního elektrostatického zvlákňování, které je blíže uvedeno v TECHNOLOGIE. Této techniky lze využít k inkorporaci aktivních látek, např. anestetik, antibiotik, imunosupresiv, přírodních látek, růstových faktorů a podobně. Aktivní látky mohou být do jádra koaxiálního nanovlákna včleněny v mnohem vyšší koncentraci, než je tomu v případě klasických nanovláken.

APLIKACE
• Dermatologie (kožní kryty),
• chirurgie (funkcionalizované síťky),
• kosmetika (koaxiální nanovlákna aditovaná aktivními látkami),
• drug delivery (imobilizace nanočástic, řízené uvolňování aktivních látek),
• tkáňové inženýrství,
• nanovlákenné struktury z různých typů polymerních materiálů pro experimentální účely.

koaxialni nanovlakna 1

 

Další výhodou koaxiálního elektrostatického zvlákňování je použití této technologie ke zvláknění materiálů, které je složité nebo nemožné zvláknit klasickým způsobem elektrostatického zvlákňování.
Koaxiální nanovlákna lze využít v řadě oblastí jako kompozitní nosiče pro řízené dodávání a uvolňování aktivních látek. Nanopharma, a.s. nabízí přípravu a funkcionalizaci nanovlákenných struktur na míru požadavkům zákazníka.

MATERIÁLY
S ohledem na aplikaci lze kombinovat jádro a plášť koaxiálních nanovláken z těchto polymerních materiálů:
Polyvinylacohol (PVA), Polycaprolacton (PCL), Polyhydroxibutyrate (PHB), Polylactide (PLA), Poly(L-lactide) (PLLA), Poly(D-lactide) (PDLA), Poly(D,L-lactide-co-glycolide) (PLGA), Polyethylenoxid (PEO), Poly(L-lactide-co-caprolactone-co-glycolide) (PLCG), Poly(DL-lactide-co-caprolactone) (PDLC), Polydioxanone (PDO), Polyamid (PAD), Polyacrylnitril (PAN), Polyurethane (PUR), Polyvinylpyrrolidone (PVP), Polyvinybutyral (PVB), Polyimide (PID), Sodium alginát, Elastin, Collagen, Zein, Hyaluronic acid, Celulose acetate, Gelatin.
Aktivní látky na přání zákazníka lze inkorporovat do jádra nanovláken po vzájemné domluvě.

koaxialni nanovlakna 2  

Porézní nanovlákna

Nanovlákna vynikají mimořádnými vlastnostmi, kde největší výhodu představuje jejich velký specifický povrch. Při dodržení určitých podmínek je možné připravit vedle klasických a koaxiálních nanovláken, také nanovlákna porézní. Porézní nanovlákna mohou mít rozmanité využití v řadě aplikací, neboť vykazují řádově větší specifický povrch oproti vláknům klasickým.

APLIKACE
• Filtrace a podobné technické oblasti,
• tkáňové inženýrství- pro lepší proliferaci buněk na nanovlákenných strukturách,
• drug delivery systémy (řízené uvolňování léčiv).

MATERIÁLY
Polycaprolacton (PCL), Poly(L-lactide) (PLLA), Poly(D-lactide) (PDLA).

 

porezni nanovlakna 1

porezni nanovlakna 2 

3D struktury

Společnost Nanopharma, a.s. reaguje na současné potřeby v oblasti regenerativní medicíny, která se zabývá náhradou, opravou či zlepšením funkcí poškozených tkání a orgánů. Pro tkáňové inženýrství, které je součástí regenerativní medicíny, je nutné vyvíjet buněčné nosiče tzv. scaffoldy, které slouží jako podpůrné konstrukce pro růst buněk. Vzhledem k velikosti buněk se pro výrobu scaffoldů osvědčila nanovlákna, jejichž nespornou výhodou jsou průměry v nanometrech a velký měrný povrch vláken. Funkční buněčný nosič se musí strukturálně blížit podobě extracelulární matrice, tedy mezibuněčné hmotě tak, aby prostředí pro kultivaci a proliferaci buněk bylo co nejpřirozenější. Z tohoto důvodu společnost Nanopharma, a.s. vyvíjí a vyrábí kromě 2D struktur také 3D buněčné nosiče z biokompatibilních a biodegradabilních materiálů, které se velice dobře osvědčily pro kultivaci mnoha typů buněk (kmenové, diferenciované – fibroblasty, osteoblasty, hepatocyty, endotelové buňky, apod.).
Tvar a vlastnosti 3D nanovlákenných struktur je možné po domluvě designovat dle požadavků zákazníka.

 

3d struktury