Upozornění: tyto stránky používají cookies. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte.

Produkty NanoMatrix 3D od společnosti Nanopharma, a.s. jsou určeny především pro výzkum diferenciace, in vitro expanzi a kultivaci buněk. NanoMatrix 3D slouží zejména k výzkumným, vývojovým a experimentálním účelům. Materiály standardně nabízené zákazníkům jsou PCL, PLA, PLCG.

NANOMATRIX 3D je výsledkem šestiletých zkušeností materiálových inženýrů Nanopharmy s vývojem scaffoldů pro přední česká a evropská výzkumná pracoviště zaměřená na kultivaci lidských, zvířecích a rostlinných buněk.

100% nano, 100% 3D.

 

nanomatrix1 

PROČ NANOVLÁKNA

  • Struktura a funkční vlastnosti nanovlákenných struktur se velice věrně podobají mezibuněčné hmotě, která vytváří přirozené prostředí pro proliferaci buněk.
  • Jednou z největších předností nanovláken je jejich velký měrný povrch. Díky němu je zajištěna mnohem lepší adheze buněk k nanovláknům, oproti použití obyčejného hladkého polystyrenového plastiku.
  • Nanovlákna použitá pro produkty NanoMatrix3D jsou vyrobena z biodegradabilních polymerů, které se běžně používají v oblasti medicíny, např. k výrobě náhrad, kýlních sítěk či chirurgických nití.
  • Nanovlákna mají výbornou optickou čirost, která umožní pozorovat a analyzovat morfologii buněk v celém objemu struktury NanoMatrix3D.
  • Vzhledem k dobrým mechanickým vlastnostem nanovlákenných struktur lze s produkty NanoMatrix snadno manipulovat.

 

VÝHODY NANOMATRIX3D

  • NanoMatrix3D jsou vhodné pro pokusy s nutností delší kultivace.
  • Na rozdíl od omezené plochy povrchu hladkého polystyrenového plastiku poskytují produkty NanoMatrix3D buňkám mnohem větší prostor k proliferaci.
  • Buňky kultivované v NanoMatrix3D jsou vystaveny kultivačnímu médiu shora i zdola.
  • 3D kultivace in vitro je velkým příslibem pro snížení počtu nevydařených klinických studií. 

PRODUKTY 

Pro Vaše poptávky a objednávky využijte
prosím adresu  

 

Circles for 6; 12; 24; 48 and 96 well plates

Tyto nanovlákenné vložky mají rozměr odpovídající průměru kultivačních jamek. Jsou dodávány v počtu dle kultivační destičky, pro kterou jsou určeny. Buňky mohou být z produktu sejmuty pomocí trypsinizace.
Veškeré podklady k manipulaci jsou uvedeny v dodávaných protokolech.
Vlastnosti produktů NanoMatrix se odvíjí od použitého materiálu a jsou blíže popsány v tabulce Materiálové specifikace NanoMatrix3D.

Inserts with nanofibers in 6; 12; 24 well plates

Nanovlákna jsou upnuta v insertech a vložena do kultivační destičky. Největší předností tohoto typu produktu je velice snadná manipulace. Inserty i kultivační destičky mohou být použity opakovaně, nanovlákenné struktury pouze v případě, že nedojde k jejich mechanickému poškození. Všechny použité materiály mohou být sterilizovány ethanolem.
Veškeré podklady k manipulaci jsou uvedeny v dodávaných protokolech.
Vlastnosti produktů NanoMatrix se odvíjí od použitého materiálu a jsou blíže popsány v tabulce Materiálové specifikace NanoMatrix3D.

Circles in Petri dish

Nanovlákenné disky o rozměrech Ø 35 nebo 60 mm jsou bodově připevněny k Petriho misce. Díky tomu může být nanovlákenný disk celý ponořen v kultivačním médiu.
Veškeré podklady k manipulaci jsou uvedeny v dodávaných protokolech.
Vlastnosti produktů NanoMatrix se odvíjí od použitého materiálu a jsou blíže popsány v tabulce Materiálové specifikace NanoMatrix3D.

 

circles for well plates

inserts in well plates

circles in petri dish 

Materiálové specifikace NanoMatrix3D

MATERIAL

POLYLACTIDE (PLA)

POLYCAPROLACTONE (PCL)

POLY(L-LACTIDE-CO-CAPROLACTONE-CO-GLYCOLIDE) (PLCG)

FIBER DIAMETER

300 – 700 NM

100 – 300 NM

800 NM – 3,6 µM

OVERALL POROSITY

85%

85%

85%

BIOCOMPATIBILITY

YES

YES

YES

COMPATIBLE WITH
FLUORESCENCE
MICROSCOPY AND SEM

YES

YES

YES

STERILITY

NON-STERILE

NON-STERILE

NON-STERILE


Materiály

Polycaprolactone (PCL)

Polycaprolactone (PCL)
Polycaprolactone je syntetický biokompatibilní polymer patřící do skupiny alifatických polyesterů. Biokompatibilita, dobrá mísitelnost s ostatními druhy polymerů, dobrá přilnavost k širokému spektru substrátů a velmi dobré zpracovatelské a mechanické vlastnosti předurčuje tento polymer pro použití v medicíně pro tvorbu tkáňových nosičů nebo chirurgických nití. Pro výrobky NanoMatrix3D je použito PCL o molekulové hmotnosti 45.000. Nanovlákna dosahují nejčastěji průměrů od 100 – 300 nm (SEM snímky na Obr. 3), což je demonstrováno v histogramu na Obr. 4. Produkty řady PCL PCL-C-6 PCL circle for 6 well plates (6 pieces) Ø 33 mm PCL-P-35 PCL circle in Petri dish Ø 35 mm PCL-C-12 PCL circle for 12 well plates (12 pieces) Ø 21 mm PCL-P-60 PCL circle in Petri dish Ø 60 mm PCL-C-24 PCL circle for 24 well plates (24 pieces) Ø 15 mm PCL-I-6 PCL inserts in 6 well plate PCL-C-48 PCL circle for 48 well plates (48 pieces) Ø 9 mm PCL-I-12 PCL inserts in 12 well plate PCL-C-96 PCL circle for 96 well plates (96 pieces) Ø 5 mm PCL-I-24 PCL inserts in 24 well plate

Polylactide (PLA)

Polylactide (PLA)
Polylactide je biokompatibilní a biodegradabilní polymer s velmi dobrými zpracovatelskými vlastnostmi. Díky jeho schopnosti rozkládat se na neškodnou kyselinu mléčnou, je PLA používáno v oblasti medicíny, zejména pro implantáty, kýlní síťky a také pro drug delivery systémy. Různými molekulovými hmotnostmi PLA lze dosáhnout širokou škálu degradací, mechanických, fyzikálních a dalších vlastností. Pro výrobky NanoMatrix3D je použito PLA o molekulové hmotnosti 30.000. Nanovlákna dosahují nejčastěji průměrů od 300 – 700 nm (SEM snímky na Obr. 1), což je demonstrováno v histogramu na Obr. 2. Produkty řady PLA PLA-C-6 PLA circle for 6 well plates (6 pieces) Ø 33 mm PLA-P-35 PLA circle in Petri dish Ø 35 mm PLA-C-12 PLA circle for 12 well plates (12 pieces) Ø 21 mm PLA-P-60 PLA circle in Petri dish Ø 60 mm PLA-C-24 PLA circle for 24 well plates (24 pieces) Ø 15 mm PLA-I-6 PLA inserts in 6 well plate PLA-C-48 PLA circle for 48 well plates (48 pieces) Ø 9 mm PLA-I-12 PLA inserts in 12 well plate PLA-C-96 PLA circle for 96 well plates (96 pieces) Ø 5 mm PLA-I-24 PLA inserts in 24 well plate

Poly(L-lactide-co-caprolactone-co-glycolide) (PLCG)

Poly(L-lactide-co-caprolactone-co-glycolide) (PLCG)
PLCG je biokompatibilní a biodegradabilní kopolymer na bázi lactidu, glycolidu a caprolactonu. Tento kopolymer splňuje specifické potřeby v biomedicínských aplikacích a má tak široký rozsah vlastností a aplikací. PLCG spojuje všechny dobré vlastnosti PLA, PGA a PCL a vytěsňuje negativní vlastnosti jednotlivých polymerů. Pro výrobky NanoMatrix3D je použito PLCG o molekulové hmotnosti 50.000. Nanovlákna dosahují nejčastěji průměrů od 800 nm – 3,6 µm (SEM snímky na Obr. 5), což je demonstrováno v histogramu na Obr. 6. Produkty řady PLCG PLCG-C-6 PLCG circle for 6 well plates (6 pieces) Ø 33 mm PLCG-P-35 PLCG circle in Petri dish Ø 35 mm PLCG-C-12 PLCG circle for 12 well plates (12 pieces) Ø 21 mm PLCG-P-60 PLCG circle in Petri dish Ø 60 mm PLCG-C-24 PLCG circle for 24 well plates (24 pieces) Ø 15 mm PLCG-I-6 PLCG inserts in 6 well plate PLCG-C-48 PLCG circle for 48 well plates (48 pieces) Ø 9 mm PLCG-I-12 PLCG inserts in 12 well plate PLCG-C-96 PLCG circle for 96 well plates (96 pieces) Ø 5 mm PLCG-I-24 PLCG inserts in 24 well plate
SLIDESHOW

Produktové řady

Code

Title

PCL-C-6

PCL circle for 6 well plates (6 pieces) Ø 33 mm

PCL-C-12

PCL circle for 12 well plates (12 pieces) Ø 21 mm

PCL-C-24

PCL circle for 24 well plates (24 pieces) Ø 15 mm

PCL-C-48

PCL circle for 48 well plates (48 pieces) Ø 9 mm

PCL-C-96

PCL circle for 96 well plates (96 pieces) Ø 5 mm

PCL-P-35

PCL circle in Petri dish Ø 35 mm

PCL-P-60

PCL circle in Petri dish Ø 60 mm

PCL-I-6

PCL inserts in 6 well plate

PCL-I-12

PCL inserts in 12 well plate

PCL-I-24

PCL inserts in 24 well plate

PLA-C-6

PLA circle for 6 well plates (6 pieces) Ø 33 mm

PLA-C-12

PLA circle for 12 well plates (12 pieces) Ø 21 mm

PLA-C-24

PLA circle for 24 well plates (24 pieces) Ø 15 mm

PLA-C-48

PLA circle for 48 well plates (48 pieces) Ø 9 mm

PLA-C-96

PLA circle for 96 well plates (96 pieces) Ø 5 mm

PLA-P-35

PLA circle in Petri dish Ø 35 mm

PLA-P-60

PLA circle in Petri dish Ø 60 mm

PLA-I-6

PLA inserts in 6 well plate

PLA-I-12

PLA inserts in 12 well plate

PLA-I-24

PLA inserts in 24 well plate

PLCG-C-6

PLCG circle for 6 well plates (6 pieces) Ø 33 mm

PLCG-C-12

PLCG circle for 12 well plates (12 pieces) Ø 21 mm

PLCG-C-24

PLCG circle for 24 well plates (24 pieces) Ø 15 mm

PLCG-C-48

PLCG circle for 48 well plates (48 pieces) Ø 9 mm

PLCG-C-96

PLCG circle for 96 well plates (96 pieces) Ø 5 mm

PLCG-P-35

PLCG circle in Petri dish Ø 35 mm

PLCG-P-60

PLCG circle in Petri dish Ø 60 mm

PLCG-I-6

PLCG inserts in 6 well plate

PLCG-I-12

PLCG inserts in 12 well plate

PLCG-I-24

PLCG inserts in 24 well plate